Foto: Vranz VanMaaren

Tweede regionaal medisch centrum Tergooi in Blaricum

REGIO - Het tweede regionaal medisch centrum van Tergooi komt in principe in Blaricum, op het terrein van het huidige ziekenhuis. Dat maakt Tergooi zojuist bekend. De ingebruikname van dit regionaal medisch centrum wordt verwacht in 2023, nadat het huidige ziekenhuis op locatie Blaricum geheel zijn intrek heeft genomen in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum. Het eerste regionaal medisch centrum van Tergooi opende afgelopen mei in Weesp.

Centraal in deze keuze staat het zo goed mogelijk kunnen voorzien in de zorgbehoefte in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor nu is de keuze voor de locatie Blaricum de beste optie. Deze locatie heeft reeds een zorgbestemming, is bijzonder goed bereikbaar voor de inwoners uit de gemeenten Blaricum, Laren, Gooise Meren en Huizen. Daarnaast brengt de keuze voor Blaricum lage verbouwingskosten met zich mee. Hiermee kan ook tegemoet gekomen worden aan de voorwaarde van de gemeente Blaricum om zorginvulling te verschaffen in de herontwikkeling van bestaande terrein in Blaricum. Tergooi benadrukt dat het om een principebesluit gaat. Het definitieve besluit en precieze invulling van het regionaal medisch centrum zal in nauw overleg met de nieuwe koper van het terrein plaatsvinden.

Met het Regionaal Medisch Centrum wil Tergooi samen met andere zorgverleners gaan voorzien in een groeiende behoefte van patiënten in de regio om daar waar het kan, de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. De in het regionaal medisch centrum aan te bieden diagnostiek en zorg wordt gebaseerd op zorgvuldig uitgevoerde marktanalyses, ontwikkelingen als gevolg van de te realiseren nieuwbouw in Hilversum en de mogelijkheden tot samenwerken met eerstelijns zorgverleners. Hierbij zal periodiek geëvalueerd worden wat goed is voor de regio en wat haalbaar is voor Tergooi.

Meer berichten