De touringcars blijven komen,  het parkeerprobleem wordt aangepakt.
De touringcars blijven komen, het parkeerprobleem wordt aangepakt. (Archieffoto: Bob Awick)

Gemeenteraad unaniem akkoord met bestemmigsplan Oud Valkeveen

BUSSUM - De gemeenteraad is vanavond unaniem akkoord gegaan met een nieuw bestemmingsplan voor Speelpark Oud Valkeveen. Dit betekent dat de groei van het park aan banden wordt gelegd, maar de kans bestaat nog steeds dat natuur wordt opgeofferd om het parkeerprobleem op te lossen. Verantwoordelijk wethouder Geert-Jan Hendriks liet wel weten dat er nog flink wat onderzoek gedaan zou moeten worden voordat het überhaupt zover is.

De raad stemde unaniem voor, terwijl voorafgaand aan de raadvergadering een aantal partijen, waaronder de GDP, had aangegeven tegen te zullen stemmen. 

Motie
De motie 'Parkeren met mate', ingediend door GroenLinks, VVD, Hart voor BNM en D66, werd ook unaniem aangenomen. Hierin staat ondermeer dat de gemeente moet onderzoeken of de parkeercapaciteit binnen het huidige speelpark niet kan worden vergroot. En of er mogelijkheden zijn om het aantal bezoekers aan het Speelpark te reguleren, bijvoorbeeld met e-tickets met tijdslot, matrixborden die aangeven hoe druk het in het park is of om mensen te stimuleren op de fiets te komen. Verder wil de raad dat mocht er toch in de toekomst in bos geparkeerd mogen worden dat dit wel aan banden wordt gelegd.

Betere balans
Het nieuwe bestemmingsplan gaat vannacht, woensdag, om 24.00 uur in en vervangt het oude bestemmingsplan dat zo'n tien jaar oud was. Er moest een nieuw bestemmingsplan komen omdat het oude bestemmingsplan niet op alle onderdelen even duidelijk was en de ondernemer te veel ruimte om het speelpark uit te breiden, ook met grote attracties. Dit nieuwe bestemmingsplan geeft volgens de gemeente een betere balans tussen de belangen van omwonenden, ondernemer en natuur. 

Hoogte toestellen beperkt
Dat is nu niet meer mogelijk. Ook zijn er restricties ten aanzien van het aantal nieuwe speeltoestellen dat er mag komen. In de zogenaamde kernzone is het aantal attracties gelimiteerd, het aantal speeltoestellen niet. Verder zijn er nog beperkingen ten aanzien van het vervangen en verplaatsen van attracties. Op bepaalde delen van het gebied is de hoogte van de speel- en attractietoestellen vastgesteld op 10 meter. Hierbij gaat het om de rand van het gebied. Op andere plekken mogen de nieuwe toestellen maximaal 15 meter hoog worden.

Definitieve oplossing parkeren 
In het nieuwe bestemmingsplan staat ook dat de huidige regeling -een overloopparkeerterrein dat 20 dagen per jaar gebruikt mag worden- gehandhaafd blijft. Verder wordt er voor de toekomst nog door de gemeente naar een definitieve oplossing voor het parkeren rondom Oud Valkeveen gezocht.

Meer berichten