Op de Valkeveenselaan werd eerder al een algeheel parkeerverbod ingesteld.
Op de Valkeveenselaan werd eerder al een algeheel parkeerverbod ingesteld. (Foto: Bob Awick)

'Belangen van iedereen goed afgewogen'

NAARDEN - Aan het nieuwe bestemmingsplan voor Oud Valkeveen is ruim een jaar hard gewerkt. Volgens verantwoordelijk wethouder Geert-Jan Hendriks ligt er een plan waarbij alle belangen goed zijn afgewogen.

Momenteel is er voor parkeren een overloopterrein ingericht dat twintig dagen per jaar gebruikt mag worden. Het is echter een tijdelijke oplossing. Een permanente oplossing wordt gevonden in de uitruil van een stuk bos dat nu nog in eigendom is van Staatsbosbeheer tegen een ander stuk grond dat in het bezit is van de eigenaar van Oud Valkeveen.

Aanvullende voorwaarden
Wat betreft de gemeente is dat een optie, maar die stelt een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet de eigenaar van Oud Valkeveen geen speel- en attractietoestellen gaan bouwen op het eigen parkeerterrein. Daar is nu wel een vergunning voor. Een andere voorwaarde is dat het eigen parkeerterrein efficiënter wordt ingericht zodat er uiteindelijk minder parkeerplekken in het bos nodig zijn.

Bouwhoogte
Met de toegestane bouwhoogte, in het huidige bestemmingsplan is die maximaal 25 meter, wordt korte metten gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan. Op bepaalde delen van het gebied is de hoogte van de speel- en attractietoestellen vastgesteld op 10 meter. Hierbij gaat het om de rand van het gebied. Op andere plekken mogen de nieuwe toestellen maximaal 15 meter hoog worden.

Verleende vergunningen
Voor de bestaande toestellen en ook de toestellen waarvoor al een vergunning is gegeven maar die nog niet zijn gebouwd, geldt die restrictie niet. Het gaat dan specifiek om een vergunning voor het bouwen van een vier- of vijftal toestellen op de parkeerplaats. De wethouder hoopt dat de ondernemer die verleende vergunningen in de papierversnipperaar gooit.

Verdere restricties
Verder zijn er restricties ten aanzien van het aantal nieuwe toestellen dat er mag komen. In de zogenaamde kernzone is het aantal attracties gelimiteerd, het aantal speeltoestellen niet. Verder zijn er nog beperkingen voor het vervangen en verplaatsen van attracties.

Onderzoeken
Er is niet alleen gesproken met omwonenden en de ondernemer, er zijn ook tal van onderzoeken uitgevoerd. Zo is er een ecologisch onderzoek, een verkeersonderzoek en een geluidsonderzoek uitgevoerd. Het geluidsniveau van het speelpark blijkt binnen de normen te blijven, al hebben omwonenden daar een andere beleving bij, bleek al eerder. Ze willen sowieso inperking van het park en parkeren in het bos is ze al helemaal een doorn in het oog. Er zijn inmiddels acht bezwaren ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan.

Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad moet voor 23 oktober een klap geven op het voorstel. Doet zij dat niet dan wordt het bestaande, ruimere bestemmingsplan weer van kracht.

Meer berichten