Foto: Albert van der Linden

Rem op groei park Oud Valkeveen

NAARDEN - Een nieuw bestemmingsplan voor Oud Valkeveen moet een einde maken alle onduidelijkheid en het getouwtrek tussen buurtbewoners, gemeente en de eigenaar van het speelpark.

Het plan vervangt het huidige bestemmingsplan. Dat plan liet veel ruimte, waardoor de speelpark het aantal toestellen behoorlijk kon uitbreiden. Het nieuwe plan is volgens verantwoordelijk wethouder Geert-Jan Hendriks conserverend en evenwichtig.

Afgewogen belangen
"Belangen van omwonenden, ondernemer en natuur zijn afgewogen." Maar het is ook een plan waarbij iedereen wat water bij de wijn moet doen. De bewoners omdat ze eigenlijk liever hebben dat het speelpark helemaal niet mag uitbreiden en de ondernemer omdat hij beperkingen krijgt opgelegd.

Parkeren blijft heikel punt
Parkeren blijft een heikel punt voor de omwonenden, ook met het nieuwe bestemmingsplan. Voor de zomer is er een tijdelijk overloopparkeerterrein in het leven geroepen. Daar kunnen bezoekers van het speelpark, als het eigen parkeerterrein vol is, hun auto kwijt. 

Bezwaren
Er zijn inmiddels al acht bezwaren tegen het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan ingediend. De meeste bezwaren gaan over de mogelijkheid om bos als parkeerterrein te gebruiken. Het bestemmingsplan wordt op 25 september tijdens de Politieke Avond van de gemeenteraad besproken; op 9 oktober neemt de raad een besluit.

Meer berichten