Afbeelding

Visie op toekomst centrum overnieuw

Algemeen

BUSSUM - Niet slechts een inspraakavond om nog een laatste keer de al opgestelde Centrumvisie te bespreken, maar mogelijk een drietal bijeenkomsten waarmee een apart traject wordt ingezet om de toekomst van het hart van Bussum te beschrijven.

Daarbij wordt ook de hulp ingeroepen van externe deskundigen. Helemaal definitief was het gistermiddag nog niet vormgegeven op het gemeentehuis, maar, zo meldt een woordvoerder "dit is wel het spoor waar we nu op zitten."

Op de wijze waarop de Centrumvisie zoals die nu voorligt tot stand kwam, is veel kritiek geuit. Zo werd gewezen op het ontbreken van een analyse als de basis van de visie op de toekomst. Ook de vooral stedenbouwkundige insteek van het beleidsstuk schoot velen in het verkeerde keelgat.

Meer in onze krant van 14 december...

Uit de krant