Afbeelding
Foto: Politie

Burgemeester sluit woning Lange Heul na drugsvangst

112

BUSSUM - Burgemeester Han ter Heegde heeft een woning aan de Lange Heul in Bussum na een drugsvangst - afgelopen 24 augustus - voor drie maanden gesloten. 

Het pand, waar grote hoeveelheden (hard)drugs werden aangetroffen, mag van 15 september 2021 tot 15 december 2021 op geen enkele manier worden gebruikt. Overtreding van deze maatregel is strafbaar. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de burgemeester opdracht heeft gegeven een woning tijdelijk te sluiten.

De politie trof tijdens een controle op 24 augustus jongstleden onder andere een aanzienlijke hoeveelheid soft- en harddrugs aan. De aangetroffen hoeveelheid verdovende middelen is aan te merken als handelshoeveelheid of handelsvoorraad. De Opiumwet biedt de burgemeester de bevoegdheid om de woning voor een bepaalde tijd te sluiten. Het doel hiervan is tweeledig. Als een woning gesloten wordt, is handel niet meer mogelijk en verdwijnt ‘de loop’ naar het pand. Door de sluiting keert daarmee ook de rust terug in de straat of buurt. Ook geldt de sluiting als een signaal dat handel in en het bezitten van dergelijke hoeveelheden verdovende middelen binnen de gemeente Gooise Meren niet getolereerd worden. 

Cruciaal

Een drugspand kan een nadelig effect hebben op de buurt. De aanwezigheid van bepaalde personen of veelvuldige verkeersbewegingen kunnen een gevoel van onveiligheid veroorzaken in de buurt. De politie vraagt inwoners dan ook om alert te zijn op signalen die mogelijk kunnen duiden op drugshandel. Deze signalen zijn bijvoorbeeld aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen, drugsafval op straat, overlast van personen die onder invloed verkeren of bezoekers van de woning die steeds maar korte tijd blijven. Ook in de zaak van de Lange Heul waren meldingen cruciaal om op te kunnen treden. 

Als er hennep wordt gekweekt in een woning van de woningcorporatie kan deze bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst aanvragen. Dat betekent dat de huurder de woning kwijtraakt. Dit heeft ook verdere gevolgen. Wie een woning wil huren bij een corporatie heeft een verhuurdersverklaring nodig. Daarin verklaart de vorige verhuurder hoe het woon- en betalingsgedrag van de huurder in de afgelopen twee jaar was. Ook eventuele woonfraude wordt vermeld in de verhuurdersverklaring. Dit kan ertoe leiden dat de nieuwe verhuurder geen huurcontract met de huurder wil aangaan, of extra voorwaarden stelt. 

Ondermijning

Drugscriminaliteit is een vorm van ondermijnende criminaliteit. Hiervan is sprake als criminelen faciliteiten in ‘bovenwereld’ gebruiken om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. “We treden hierbij als één overheid op omdat we op deze manier met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden”, aldus de burgemeester.

De overheid heeft hierbij de hulp van de maatschappij ook nodig. Heeft u vermoedens over een bepaalde woning of een bedrijfspand? Meld deze vermoedens dan bij de gemeente of  de politie. U kunt uw vermoedens ook (anoniem) melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Schriftelijk kan ook via  www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Uit de krant