Afbeelding
Foto: Bob Awick

Gemeente gaat panden verduurzamen

Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - Een paar panden van de gemeente moeten de komende jaren een stuk duurzamer worden. De gemeente gaat als proef aan de slag met deze 'verduurzamingsslag'. 

De gemeente heeft een paar panden gekozen om als eerste mee aan de slag te gaan. Het gaat op het gemeentehuis, het Jan Ligthartcentrum en zwembad de Zandzee (Bussum), het raadhuis (Naarden) en De Rijver (Muiderberg). De gemeente heeft deze panden gekozen omdat daar ook onderhoud gepleegd moet worden. Meteen maatregelen nemen om de panden ook duurzamer te maken, levert een kostenbesparing op. Daarnaast heeft de gemeente expres verschillende soorten panden gekozen, om goed te kunnen kijken waar het nemen van de maatregelen het meest effect heeft.  

Er gaat vooral gewerkt om het energieverbruik naar beneden te brengen, geheel volgens de opdracht van de pilot van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De gemeente heeft nog steeds het doel om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze eerste stap moet daar aan bijdragen. 

Uit de krant