“Het is niet helder welke gevolgen dat kan hebben voor de beoogde woningbouwprojecten op het Van der Roest-terrein en de BOR-gronden. Ook is hierdoor voor ons niet duidelijk aan welke normen de fabriek moet voldoen om stankoverlast te voorkomen.”

Duidelijk kader

Over de vergunningverlening is namelijk gesteggel. In 2019 heeft de provincie Noord-Holland voorschriften vastgelegd, die onder andere betrekking hadden op een geurcontour, die voorheen groter was. Daartegen zijn zienswijzen ingediend door inwoners en Givaudan zelf, waarna de provincie heeft besloten om tóch geen geurcontour vast te leggen, laat Kruijt weten. Gooise Mere...