Er is 120.000 euro extra nodig, terwijl hiervoor al een half miljoen beschikbaar was gesteld exclusief de 330.000 euro voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen. En dat terwijl het hele projectteam de kosten zoveel mogelijk in de hand heeft gehouden, vermeld de collegebrief.

“Ondanks beheersmaatregelen wordt het krediet overschreden”, schrijft portefeuillehouder Nico Schimmel aan de raadsleden. De overschrijding wordt mede veroorzaakt door de stijgende bouwkosten; 13 procent ten aanzien van het prijspeil van 2018 waar in de kostenraming vanuit is gegaan (15.000 euro). Maar ook de scope-uitbreiding met werkzaamheden ten behoeve van het mu...