Aan de Googweg nabij Any Dale, bovenop een betonnen bunker. Hij werd op 26 april 1968 geopend door de professor Jacob Kistenmaker, bekend door zijn werk aan uraniumverrijking door middel van ultracentrifuge.


Sterrenwacht Googweg.

We schrijven ‘bunker’ maar we moeten preciezer zijn: groepsschuilplaats type P. Van deze schuilplaatsen van gewapend beton waren er eind 1939 en begin 1940 in Muiderberg een kleine zeventig gebouwd. De leden van de Amsterdamse Weer- en Sterrenkundige Kring (ASWSK) wilden juist hier hun sterrenwacht bouwen omdat de groepsschuilplaats een stabiele en trillingsvrije ondergrond voor de telescoop vo...