Het Raamwerk bevat de hoofdlijnen voor de Omgevingsvisie, dat een van de instrumenten is van de omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak wat betreft de leefomgeving, geeft ruimte voor lokaal maatwerk en zorgt voor betere en snellere besluitvorming. 

De hoofdlijnen die in het Raamwerk geven de koers en keuzes van de Omgevingsvisie kort en bondig weer en biedt de gemeenteraad een duidelijk overzicht van de belangrijkste keuzes die zij moeten maken op weg naar de definitieve Omgevingsvisie. Met het tussentijds vaststellen van dit Raamwerk kan de raad aangeven of gemeente Gooise Meren op de goede weg is om de Omgevingsvisie uit te werken en af...