De woningmarkt zit op slot en er is nauwelijks van enige doorstroming sprake. Daar zijn meerdere redenen voor aan te dragen en één daarvan is dat er voor senioren geen passende woningen zijn en nauwelijks gebouwd worden. Mede daarom blijven ouderen in hun te grote huis wonen. 

Aantrekkelijk

Stichting Knarrenhof® is een stichting die zich inzet om voor senioren een aantrekkelijke woonvorm te realiseren en daarmee de doorstroming op de woningmarkt helpt en een deel oplossing biedt op de steeds hoger wordende zorgkosten. En niet zonder succes; er zijn al enkele Knarrenhoven gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld in Zutphen (check daarvoor www.knarrenhof.nl).