Het huldebetoon is een vergulde replica van het donormonument in de vorm van een reversspeld. “Deze speld ik bij bijzondere omstandigheden zeker op”, vertelt Hermsen dankbaar. De Gouden Klim gaat naar een persoon of instelling die zich bovenmatig heeft ingespannen om bewustwording over donatie en/of transplantatie te bevorderen. 

Het Nationaal Donor Monument bestaat uit het beeld De Klim. Het staat symbool voor enerzijds een getransplanteerde die dankzij zijn donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt doordat de overleden donor in iemand anders voortleeft. Het monument is twaalf jaar geleden ontworpen door Egbert Hermsen (”ik ben daarvoor gevraagd” en ...