De rechtbank acht het misbruik niet bewezen, omdat daarvoor een minimum aan bewijs noodzakelijk is. Dat heeft de Hoge Raad in een eerder arrest beschreven. Dat minimum bewijs ontbreekt. De rechtbank stelt dat dit niet betekent dat hetgeen het kind of het tweede slachtoffer heeft verteld niet gebeurd is. In het vonnis schrijft zij: “De rechtbank is echter gebonden aan de regels over het bewijsmi...