De kwestie is begonnen met de ontwikkeling van het Naardereiland in 2013. De toenmalige gemeente Naarden had de wens om de nieuwe woonwijk via het water, dat in eigendom is bij eigenaar van de Jachthaven, te kunnen ontsluiten. De gemeenteraad gaat in 2014 akkoord met de aanpassing van het bestemmingsplan dat de bouw op het Naardereiland mogelijk maakt. Datzelfde jaar sluiten gemeente Naarden en...