“Het was niet altijd makkelijk”, zei Ter Heegde. “U moest zich beheersen. De interacties, zeker de discussies en de interrupties, konden niet snel en waren niet zo levendig als je normaal zou doen en dat vergde ook beheersing. Ik snap dat het soms wat onbevredigend was, maar het kon niet anders. Ondanks dat zijn we zeer productief geweest en voor die inzet en rust die u betracht heeft, ben ik u...