“Het is toch wel weer een huzarenstukje geweest”, licht wethouder Geert-Jan Hendriks toe. “We varen nog steeds scherp aan de wind, om dat metafoor nog maar weer eens te gebruiken, maar er zit hier een redelijk contente wethouder die wel blij is met het beeld dat er nu ligt.”

Een structureel sluitende Programmabegroting 2022-2025 presenteren ging niet zonder slag of stoot. Uit de vorige begroting (2021-2024) kwam de taak naar voren om structureel 600.000 euro te vinden. Ook waren er tegenvallers in het sociaal domein en de openbare ruimte, waarbij de wens om ruimte te maken voor nieuw beleid van het volgende college tevens meespeelde. In de Perspectiefnota 2022 ware...