“We waren getuigen van een zeer chaotische en zeer noodzakelijke terugroeping van ons ambassadepersoneel en een deel van onze tolken, hulpverleners en Afghanen die onze Nederlandse troepen hebben bijgestaan de afgelopen twintig jaar”, zo vatte Roelien Bekkema (PvdA) de stand van zaken samen. “Helaas is niet iedereen op dit moment teruggekomen, maar er zijn veel mensen naar Nederland gekomen. Da...