Met het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland als doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet die uitstoot met 95 procent zijn afgenomen. Er wordt daarom op regionaal niveau gezocht naar geschikte locaties voor het opwekken van duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie. Dit staat bekend als de Regionale Energiestrategie, ofwel RES.

Gooise Meren valt onder de RES-regio Noord-Holland Zuid, deelregio Gooi- & Vechtstreek. Deze deelregio bevat op dit moment geen zoekgebieden voor windenergie, maar gemeente Gooise Meren grenst wel aan twee windzoekgebieden van gemeente Amsterdam en Diemen; beide in de Diemerscheg, het natuurgebied dat ten westen van Muiden grenst aan gemeente Gooise Meren. Gemeente Diemen heeft de ambitie o...