De Naarder had de omgevingsvergunning aangevraagd om een tweede pand op zijn perceel - in afwijking van het bestemmingsplan – voor maximaal tien jaar als woning te kunnen gebruiken. De bestuursrechter oordeelt echter dat de gemeente de vergunning mocht weigeren, omdat het gebouw op minder dan vijftig meter afstand van de paardenhouderij op het perceel van zijn buurman ligt. Tussen de buren lope...