Het ambitiedocument geeft de kaders weer van de voorgenomen herontwikkeling van de kerk - een gemeentelijk monument - aan de H.A. Lorentzweg 59, waarvan de Protestantse Gemeente Bussum (PGB) nog altijd eigenaar is. Noem het goed of slecht nieuws: er wordt een minder groot - qua aantal appartementen - en minder hoog complex gebouwd. Kortom, het bouwvolume is afgenomen ten opzichte van het vorige...