Het Leger des Heils en de Protestantse Gemeente Bussum werken hierin samen in het gebouw naast de Wilhelminakerk. De deur staat nagenoeg elke dag open voor een kopje koffie, ontmoeting en tal van activiteiten. Overigens is er op maandag en zaterdag voorlopig geen ontmoeting. 

Na een inventariserend onderzoek door het Leger des Heils onder lokale welzijnsorganisaties en eigen medewerkers in de regio blijkt dat er in Bussum noodzaak is voor een buurthuiskamer. “Het Leger komt nooit zomaar ergens met een ‘Bij Bosshardt’”, vertelt dominee Wielie Elhorst, sinds 2015 predikant in de Wilhelminakerk. Met de opening van de nieuwe huiskamer van de buurt wil het bestuur van de...