De Open Monumentendagen zijn bedoeld om de belangstelling voor de monumenten in Nederlandse dorpen en steden aan te wakkeren. Daarvoor worden die monumenten opengesteld, zodat iedereen die dat wil er een kijkje kan gaan nemen.

Het thema van dit jaar heeft natuurlijk de bedoeling omwonenden het gevoel te geven dat de monumenten in hun omgeving ook een beetje van hen zijn. Dat is echter maar ten dele het geval: sommige monumenten zij nu eenmaal gewoon van iemand anders. Dat is zeker zo in Bussum, waar het aantal openbare monumenten betrekkelijk klein is, terwijl het aantal particuliere monumenten, in de vorm van statig...