Samenwerken in een coalitie is een kwestie van geven en nemen. Partijen hebben getekend voor een coalitieakkoord en niet-nakoming van afspraken kan leiden tot een breuk. Buiten het coalitieakkoord stemmen partijen vrij, maar is het de gewoonte dat zij elkaar zo mogelijk steunen. Tijdens de laatste raadsvergadering, juist voor het reces - onder andere de behandeling van de jaarstukken over 2020 ...