“Dat vond ze helemaal niet gek”, vertelt kleindochter Nanja. “Ze vond het juist leuk om iedereen te woord te staan en bleef maar grapjes maken. Iedereen moest hard om haar lachen. Ik denk wel nu iedereen weer weg is, ze wel een beetje moe is. Maar ze vond het leuk.”

Haar honderdste verjaardag heeft de familie groter gevierd dan nu. “Toen zat de hele huiskamer vol met mensen”, denkt Nanja terug. “Nu hebben we niet zoveel mensen uitgenodigd en wachtte we af wie er zouden komen. Het was qua visite rustig - wat misschien te maken heeft met corona - maar ze heeft wel veel telefoontjes gehad. Het was vooral druk met pers dan met visite.”