‘In het „GeïIIustreerde Zondagsblad van de Bussumsche Courant” van Zaterdag j.l. heeft men een foto kunnen zien van een trekhond, die onduldbare kwellingen leed door het topzwaar laden van de kar waarvoor hij gespannen was. Vooral de lezeressen van dit blad zou ik willen verzoeken, deze foto nog eens aandachtig te beschouwen en dan het vaste besluit te nemen nooit meer iets te koopen van een ha...