Hiermee wordt Bastion Nieuw Molen in Naarden op voorhand geschrapt als ‘zoeklocatie’ voor de plaatsing van zonnepanelen bovenop de (bestaande) parkeerplaatsen. Dit idee stond aanvankelijk wel opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES), waarover de raad moest besluiten. 

Kruijt haalt opgelucht adem: “Naarden-Vesting is één van de mooiste en grotendeels in takt gebleven vestingsteden ter wereld. Een (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen zou in onze ogen grote afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting. Daar komt bij dat de Regionale Energie Strategie gericht is op grootschalige opwekking van duurzame energie, terwijl deze loc...