De rechtbank stelt dat de gemeente een onjuist toetsingskader heeft gehanteerd, namelijk de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 2016 in plaats van de APV 2020. Daarmee was er ook een nieuwe Groene Kaart van kracht. De rechtbank oordeelt dat dit een gebrek in het bestreden besluit is. 

Gemeente Gooise Meren gaf tijdens de zitting echter aan dat het kappen van de vijf platanen ook onder de APV 2020 vergunningplichtig is, omdat alle platanen aan de Nooit Gedacht zijn opgenomen in de Lijst Waardevolle Bomen. En ook in de APV 2020 is er geen sprake van een herplantplicht. Dat legt de rechtbank dan ook niet op. Echter, gemeente Gooise Meren geeft aan de bomen wel te compenseren in...