Deze woningbouwvereniging kon dankzij rijkssubsidie grond aankopen om er arbeiderswoningen te bouwen. In de archieven van de gemeente Naarden zijn diverse stukken te vinden betreffende het werk van de Bouwvereniging Volksbelang.

Tekst en foto: Streekarchief van Gooise Meren en Huizen