Aan het woord is de Bussumer Flip Hamers. Hij praat over zijn opa, de Bussumse architect Flip Hamers, over zijn vader Flip Hamers die kunstschilder was in Kortenhoef en over zichzelf.


PhiIippus Jacob Hamers met zijn zoontjes Flip en Wil in 1917 in zijn Cyclonette. - Picasa

Opa: architect

Opa Flip was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in techniek en constructie. Hij bezocht de kunstnijverheidsschool Quellinus, voorloper van de Rietveld-Academie. Daar ontmoette hij architect K.P.C. de Bazel, die korte tijd aan de school verbonden was. De Bazel nam zijn leerling in dienst als tekenaar en bouwkundig opzichter bij de bouw van Hofstede Oud Bussem, waarvan de ...