Gemeente Gooise Meren staat voor de opgave te bezuinigen om het tekort op de begroting op te vangen. Woensdag wordt gestemd over de Perspeciefnota 2022-2025 en worden knopen gehakt over de te nemen bezuinigingen. Het college wil de stap naar een verhoging van de OZB nu niet nemen en stelt andere bezuinigingsvoorstellen voor.

OZB verhoging als oplossing

Raadslid Rolien Bekkema (PvdA) heeft met steun van Roel Kamphuis (CU) een amendement ingediend om wél de OZB te verhogen met 10 procent. De OZB is een belasting die (huis)eigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. De partijen stellen dat door de OZB-verhoging andere bezuinigingen die het college voorstelt van tafel kunnen, alsmede er financiële ruimte gecre...