Dit archief bevat archivalia, foto’s en publicaties van A.N.J. Fabius, van zijn vader G.C. Fabius en zijn zoon J. Fabius. A.N.J. Fabius was generaal-majoor Artillerie, roman- en geschiedschrijver. 

In 1887 werd hij overgeplaatst naar Naarden en daar in 1888 benoemd tot archivaris van de gemeente. Zijn vader G.C. Fabius was kapitein Artillerie Oost-Indische Leger en werd in 1863 benoemd tot burgemeester van Naarden en Muiden. Zoon J. Fabius was militair, journalist, auteur en politicus. Hij schreef over de Balkanoorlog in 1912 en nam deel aan de Nederlandse vredesmissie naar Albanië in 1914.