Verantwoordelijk wethouder Alexander Luijten krijgt met het aannemen van het amendement de opdracht mee om binnen de overlegvergadering van de Regio het standpunt van de raad van Gooise Meren duidelijk te maken en erop aan te dringen dat de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de GAD zoveel mogelijk zoals in het amendement worden teruggedraaid. 

Bezwaar

Dat betekent dat hij onder meer bezwaar gaat maken tegen het verlagen van de frequentie van het ophalen van het restafval naar eens per vier weken, en namens Gooise Meren zal pleiten voor behoud van de wekelijkse ophaalfrequentie van het gft in de warme maanden, zegt Marieke le Noble, raadslid voor Hart voor BNM. Ook wordt namens Gooise Meren opgeroepen om een deel van de benodi...