“We werken aan een compleet en gedetailleerd overzicht wat de huidige status is per jeugdige. Deze informatie biedt vervolgens de uitvoeringsorganisaties actueel inzicht. Inmiddels hebben wij een eerste overleg met de curator gevoerd. De prioriteit ligt bij de veiligheid van de jeugdigen en een snelle en zorgvuldige overdracht naar een andere Gecertificeerde Instelling (GI). Hierin gaan we geza...