‘Het is jammer dat het nodig is, maar zo loopt het soms’

Het is de derde keer is er een voorbereidingsbesluit in werking is getreden voor het gebied Recreatiepark Naarderbos, dat globaal wordt begrensd door Rijksweg A6 in het noorden, de kustlijn van het Gooimeer tot aan de haven in het westen, het Waterkeringspad en de IJsselmeerweg in het zuiden en oosten. “De voorgaande keren hadden genoeg moeten zijn, zo zegt wethouder Barbara Boudewijnse bij Goo...