Volgens de liberalen moet biodiversiteit, naast de belangrijke opgaven onderwijshuisvesting en woningbouw, een duidelijke positie krijgen in de planvorming rond dit gebied.

“Daar ligt nu een kans om de prachtige doch kwetsbare natuur te ontwikkelen”, zegt raadslid Jacqueline Sweerts. “We merken dat de portefeuillehouder (wethouder Jorrit Eijbersen, red.) vooral gefocust is op woningen en onderwijs. Dat vinden wij ook belangrijk, maar er is ook nog echt wel ruimte om te kijken naar bijvoorbeeld de waterverbinding langs ‘t Luye Gat. Wij hebben het idee dat...