Het jaar 2020 was een speciaal jaar - uiteraard door het coronavirus en het thuiswerken - maar op financieel gebied ook heel normaal, stelt wethouder Geert-Jan Hendriks. De jaarrekening van het afgelopen jaar is een nette, sluitende begroting net als voorgaande jaren, met een redelijk positief resultaat van 502.000 euro onder aan de streep. Veel ambities van het college konden uitgevoerd worden...