Gemeente Gooise Meren en regiogemeenten staan daarmee komende periode voor een forse opgave en zal lastige keuzes moeten maken om de meerjarige begroting 2022-2025 sluitend te maken. Daarin staat Gooise Meren niet alleen. Vrijwel elke gemeente in de regio en daarbuiten ervaart de toenemende druk op de arbeidsmarkt, de urgentie van de maatschappelijke opgaven waar ze verantwoordelijk voor zijn e...