“Hiermee wordt de procedure aanmerkelijk verkort”, zegt wethouder Jorrit Eijbersen in een schrijven aan de gemeenteraadsleden. Hiermee denkt het college de fysieke leefomgeving te verbeteren.

“Ongeveer 70 procent van de bouwaanvragen - volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - is voor de realisatie van enkelvoudige bouwaanvragen zoals dakkapellen, dakramen, aanbouwen, et cetera. “Het is wenselijk om voor deze bouwplannen een sneller en een meer transparant proces in te richten”, aldus Eijbersen. “Het gaat om bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan, inclusief de b...