Na de Tweede Wereldoorlog moest de samenleving weer op gang komen. Dat gold ook voor het onderwijs. Maar de bezettingsjaren hadden hun sporen achtergelaten bij de leerlingen. Sommigen hadden moeite om weer in het gareel te raken. Dat gold ook voor de kinderen van de Samuëlschool, een protestants-christelijke School met den Bijbel,

die als zelfstandige school was ingekwartierd bij de Prins Hendrikschool aan de Oud Bussummerweg. Het hoofd van die school was J. van Hummel, die met een van zijn onderwijzeressen, mej. E. Boon, al snel tot de ontdekking kwam dat er nogal wat kinderen niet goed konden meekomen in het gewone klassikale onderwijs.