De openingshandeling bestond uit het plaatsen van een windvaan op het dak van het Burgerweeshuis. De windvaan was afkomstig van het gesloopte Gemeenlandshuis van Stad en Lande.