Zo wordt voorgesteld om het restafval nog maar eens in de vier weken (nu eenmaal per drie weken) op te halen en het gft-afval te halveren naar eens per twee weken. Ook wordt opnieuw voorgesteld om de gele PMD zakken niet meer via de supermarkt beschikbaar te stellen en mogen verenigingen geen oud papier meer ophalen. Tegelijkertijd is de GAD van plan de inwonersbijdrage te verhogen. Deze maatre...