Al vroeg trokken 750 kinderen die zaterdag in optocht naar de Brink, waar ze onder muzikale begeleiding van harmonie Crescendo een aantal liederen zongen. Om elf uur stond de Brink bomvol, omdat het geschenk van de Bussumse burgerij, een blijvend gedenkteken aan de kroning van Wilhelmina, onthuld zou worden.

(Tekst loopt verder onder de foto)


Op het Wilhelminaplantsoen in 1925, op de achtergrond de Havenstraat. - Foto: Historische Kring Bussum