De Bussumer heeft situatie helemaal op zijn netlvlies: “In oktober 2019 is door de gemeente vergunning verleend voor de verbouw van Landstraat 52 tot vijf appartementen. Omdat dit zou leiden tot een grote aantasting van de privacy van de bewoners aan de achterliggende woningen en tot een forse toename van de parkeeroverlast, die in dat gebied nu al erg hoog is, zijn er door vele omwonenden bezw...