En de eerste werkzaamheden aan de koepel zijn reeds aangevangen. Tevens moet een deel van het dak worden gerepareerd, maar de dakdekker heeft mogelijk pas begin volgend jaar tijd... We spraken daarom met Huub Baaij, lid van het locatieteam Mariakerk. De Mariakerk-parochie is gefuseerd met de Vituskerk in Naarden, en vormt samen de Parochie van de H. Drieeenheid. Elke locatie heeft een eigen loc...