Heuvelman vindt het een voorrecht zijn vak samen met collega’s uit te oefenen op een kerkplek met iconische waarde. De Grote Kerk is immers herkenningspunt en baken in de samenleving van Naarden en omgeving en ver daarbuiten. De muziekgeschiedenis van de kerk speelt daarin onmiskenbaar een rol.

Zijn kerkelijke gemeente typeert Heuvelman als ‘veelkleurig door de ruimte die er is voor verschillende geloofsopvattingen, waarbij de zoektocht naar geïnspireerd leven, vrijheid van mening en zingeving centraal staan’. “Het is een gemeente waar volgens hem muziek in zit”, zegt Wil de Vries-Kempes, voorzitter van de kerkenraad. “Dat blijkt uit de plek van muziek in de liturgie tijdens de zondag...