Gisteravond werd pas definitief dat deze culturele instellingen door het kabinet zijn aangewezen als pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met d...

Testen voor Toegang 

Testen voor Toegang is een platform van de Stichting Open Nederland in samenwerking met de ministeries voor Volksgezondheid (VWS), Cultuur (OCW) en Economische Zaken (EZK). Het testen van bezoekers kan een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van de routekaart voor het heropenen van het sociaal leven in Nederland.