Het aangepaste ontwerp, op 10 maart gepubliceerd op de gemeentepagina, laat wat marginale aanpassingen in de kantlijn zien. In weerwil van zes door de raad aangenomen moties verandert er dus niet echt iets aan het ontwerpplan. 

 ’Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit plan zijn wij bang dat wij binnen een jaar de deur kunnen sluiten’

En daar zijn Pyotr en Saskia als de dood voor. “Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit plan zijn wij bang dat wij binnen een jaar de deur kunnen sluiten. Voor onze producten komen onze klanten even aanrijden.” Het aantal parkeerplaatsen wordt in de nieuwe situatie bijna gehalveerd en van de vijftig plekken die overblijven is nu al een kleine veertigtal in gebruik door vergunninghouders.” En i...