Bij het beeldwerk ‘Wrong Place, Right Time’, van een meisje met kraaien op haar armen en hoofd, dat op een halve bol langzaam met de klok mee ronddraait ligt sinds de verkiezingsdag op 17 maart een bloemstuk met drie linten eraan. Op het eerste lint is te lezen ‘Mothers & Fathers & Children’, de tweede ‘Forever Free’ en de derde ‘Party Outside Politics’. Wat de betekenis hiervan is was ...