Adriaan Anthoniszoon werd in 1541 geboren als zoon van Alkmaarse waagmeester Anthonis Heertgisz. Hij was voorbestemd voor het zakendoen, maar hij ontwikkelde zich tot landmeter, drooglegger en inpolderaar. Reeds op zijn veertiende verrichtte hij landmetingen bij Alkmaar. In 1567 verrichtte hij peilingen in de zeehaven van Edam en in 1568 maakte hij een kaart van de verkaveling van de bedijkte B...